IBSR Online

IBSR Online

 

IBSR Online is ontwikkeld door 5 samenwerkende psychologen, die de opleiding hebben gevolgd bij MarieOdiel van Rhijn en die in hun eigen praktijk veel ervaring hebben opgedaan met het werken met IBSR.

Zij hebben een programma ontwikkeld waarbij face tot face contacten in de spreekkamer gecombineerd worden met contacten via E-Health.

Zo kan de cliënt in eigen tijd, in eigen omgeving en met behulp van het internet de therapie ook buiten de spreekkamer voortzetten.

Er wordt gebruik gemaakt van videochats, e-mailconsulten en ondersteunende YouTube filmpjes. Dit stimuleert de actieve rol en zelfredzaamheid van de cliënt.

PDF Folder IBSR Online

Na de intake zijn er 3 tot 5 videoconsulten van 35 minuten en 3 tot 5 face to face gesprekken op de praktijk.

Je gebruikt werkbladen die je on line kunt invullen. Tussen de (video) gesprekken door maak je huiswerk en krijg je feedback van de psycholoog.

 

Voor feedback op on line huiswerkopdrachten of dagboek wordt 15 minuten per keer gerekend.

Hoe verloopt een IBSR Online behandeling?

 

Er vindt altijd een face to face intake op de praktijk plaats, waarbij door de psycholoog een inschatting gemaakt wordt van de aard en ernst van de problematiek en er een behandelplan zal worden opgesteld. In het kader hiervan zullen enkele vragenlijsten worden afgenomen.

IBSR wordt daarna in een face to face sessie geïntroduceerd en geoefend.

Je krijgt werkbladen mee waarmee cognities kunnen worden opgespoord. Vervolgens kan door middel van videochats via een beveiligd portaal geoefend worden.

Met behulp van e-mail en online werkbladen wordt de voortgang gemonitord. Tussentijds en aan het eind van de behandeling vindt eveneens een face to face sessie op de praktijk plaats.

Bij afsluiting wordt de cliënt gevraagd om wederom enkele vragenlijsten in te vullen en mee te werken aan een korte evaluatie.

Eventueel wordt een terugval-preventieplan samen met de cliënt opgesteld.

 

Na de aanmelding krijg je toegang tot de eigen on line behandelomgeving van je psycholoog.

Er zijn een of enkele intakegesprekken op de praktijk van de psycholoog.

 

Je bespreekt aan het einde van de intakefase samen met de psycholoog of, met welke doelen en hoe je deze blended therapie gaat doen (behandelplan).

 

 

 

Aanmelden en info vergoeding

Je kunt je op eigen initiatief voor deze vorm van behandeling aanmelden.

Je kunt ook doorverwezen worden door de huisarts of POH-GGZ.

Afhankelijk van de problematiek zal de psycholoog deze behandeling al dan niet inbedden in een groter geheel aan behandelaanbod.

Vergoeding is afhankelijk van de vraag of er sprake is van DSM IV-problematiek, conform de geldende richtlijnen in de GB-GGZ en S-GGZ.

Vraag de verwijzer of de psycholoog om meer info.