IBSR

IBSR

(Hot) cognitions worden onderzocht.

Je krijgt rationeel èn emotioneel inzicht en doet ingrijpende ontdekken over jezelf en de ander.

IBSR, gebaseerd op The Work van Byron Katie (www.thework.com), is een geprotocolleerde methode ontwikkeld om cognities experiëntieel en meditatief te onderzoeken. De cliënt krijgt hierbij rationeel en emotioneel inzicht en doet ingrijpende ontdekkingen over zichzelf en de ander.

Het leidt onder meer tot helderheid, opluchting en vermindering van angst.

Het kan bijvoorbeeld worden toegepast op automatische gedachten, kernovertuigingen en oordelen. Het is toepasbaar bij alle doelgroepen en bij zowel As I als As II stoornissen.

IBSR: een vorm van cognitieve therapie met een plus.

Cognitieve therapie is een veelgebruikte vorm van therapie in de Generalistische en Specialistische GGZ. Gedrag, emoties en gedachten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Door met (vaak niet-reële of stressvolle) cognities aan het werk te gaan, kun je gedrag en emotie beïnvloeden.

Gedachten uitdagen met gangbare vormen van cognitieve therapie leidt echter regelmatig tot rationeel inzicht maar niet tot emotioneel inzicht. IBSR (Inquiry Based Stress Reduction) onderscheidt zich van de gangbare methoden doordat het zich niet alleen op rationeel maar ook op emotioneel inzicht richt.