Behandelaars en Aanmelden

Behandelaars

 

Psychologen van IBSR Online zijn IBSR therapeut en hebben ervaring in de online toepassing van deze methode.

De psychologen hebben contracten met de meeste grote verzekeraars.

 

Meer info over de behandelaars en hun praktijken en aanmelding op de sites.

 

 

 

Vergoeding?

 

Bij verwijzing door de huisarts en als deze therapie geindiceerd is krijg je meestal vergoeding van de zorgverzekeraar. Bij aanmelding zonder verwijzing gelden aparte tarieven.

 

Onze BIG geregistreerde psychologen worden vergoed door de meeste grote zorgverzekeraars.

Vraag bij de psycholoog waar je je aanmeldt naar de precieze voorwaarden voor vergoeding of kijk op de website van de praktijk.

 

Op de site van de beroepsvereniging vind je algemene info over vergoedingen en voorwaarden.

Samenwerkingspartners

De psychologen van IBSR Online maken onderdeel uit van diverse netwerken en samenwerkingsverbanden met collega's.

Lokaal, regionaal, nationaal,

digitaal en face to face.